Stěhování křehkých a cenných předmětů

Kompletní stěhovací služba pro křehké a cenné předměty znamená, že firma dodá veškeré potřebné velikosti kartonů a veškerý potřebný obalový materiál na základě předem provedené obhlídky.

Postará se, aby nábytek, pianina, klavíry, ostatní hudební nástroje, lustry, sklo, porcelán, citlivé elektronické vybavení bylo vždy řádně a s péčí zabaleno a ochráněno dostatečně pro každý jednotlivý druh přeprav

Potřebujete odstěhovat?

Promyslete si, jaký typ stěhování je pro Vás nejvýhodnější a vyplňte jednoduchý formulář

  • stěhování s kompletní balicí a vybalovací službou pro křehké předměty a obrazy,
  • demontáž a montáž proskleného nábytku včetně jeho obalení,
  • stěhování hudebních nástrojů – pianin, klavírů, starožitností, uměleckých předmětů, obrazů, benátských zrcadel a křišťálových lustrů s kompletní profesionální balicí službou a plným pojištěním,
  • balicí služby i zasilatelské služby pro veškeré stěhované předměty nebo neobchodní zboží, a to s plným pojištěním,
  • vždy po sobě uklízíme použitý obalový materiál,
  • zavěšení obrazů a zrcadel na zeď, zavěšení skříněk nebo polic, zavěšení stropních svítidel atd.,
WordPress Themes