Stěhování domů a bytů

Stěhujeme dle vašeho individuálního požadavku, můžete si zvolit od základního stěhování za nejnižší cenu až po kompletní stěhovací servis jako nejvyšší komfort.

Zdarma zajistíme obhlídku stěhovaného bytu a na jejím základě zpracujeme a zašleme nezávaznou cenovou nabídku. Ná základě odsouhlasení cenové nabídky vám vyhotovíme smlouvu.

Potřebujete odstěhovat?

Promyslete si, jaký typ stěhování je pro Vás nejvýhodnější a vyplňte jednoduchý formulář

  • bez balicí služby a bez dodání obalového materiálu a kartonáže, pouze s probalením nábytku a věcí na voze do stěhovacích dek,
  • s částečnou balicí službou – ošetření nábytku pro transport folií – před stěhováním a bez dodání firemního obalového materiálu a kartonáže pro ostatní stěhované předměty,
  • se zapůjčením kartonáže, bez demontáže a montáže nábytku, ale s obalením nábytku folií a následným probalením do stěhovacích dek a upevněním na voze.
  • s částečnou balicí službou pro nábytek a s dodáním (zapůjčením) firemního obalového materiálu a kartonáže pro ostatní stěhované svršky a následným odvozem kartonáže po stěhování,
  • s demontáží a montáží nábytku, jeho obalením před stěhováním, dodáním firemního obalového materiálu a kartonáže pro ostatní stěhované svršky,
  • stěhování bez balicí služby pro osobní svršky (oděvy, knihy, hračky atd.), pouze se zapůjčením kartonáže, s  demontáží a montáží nábytku, s obalením nábytku a jeho probalením na voze do stěhovacích dek. Pro tento druh stěhování vyhotovujeme zjednodušenou smlouvu nebo závaznou objednávku. Provádí se bezplatná obhlídka v bytě zákazníka.
  • s balicí a vybalovací službou pro křehké předměty a obrazy, s demontáží a montáží nábytku včetně jeho obalení, s dodáním firemního obalového materiálu a kartonáže pro ostatní stěhované svršky a s odvozem použitého firemního materiálu.
  • s kompletní balicí a vybalovací službou pro veškeré stěhované svršky a křehké předměty, s demontáží a montáží nábytku, jeho odborným obalením, přestěhováním (tzv. door-to-door)
WordPress Themes