Ochrana osobních údajů u společnosti  INTERSPEDITION ZEMAN spol. s r. o.

 Se všemi osobními údaji, které poskytnou naši zákazníci nebo naši zaměstnanci firmy INTERSPEDITION ZEMAN spol. s r. o. , se zachází následujícím způsobem:

 Firma zpracovává osobní údaje fyzických osob za účelem poskytování stěhovacích služeb do/z ciziny a zpracování mzdové agendy zaměstnanců.

  • Osobní údaje nejsou nikdy používány k marketingovým účelům, ani přenschávány jiným subjektům k použití.
  • Zpracování všech údajů, které firma spravuje, přímo předpokládá zákon. Firma používá veškeré získané osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky a nařízení EU. Kontaktní údaje jsou zpracovávány z důvodů oprávněného správce/zpracovatele osobních údajů.
  • K údajům má přístup pouze osoba která je pověřena jejich zpracováním, dále pracovník IT jež obhospořaduje počítačovou síť firmy a firmy zpracovávající účetnictví, mzdy a daňové poradenství ( Geneva Consulting Finance, s.r.o. a Geneva Tax Advisory, s.r.o. ).
  • Subjekt osobních údajů má právo na opravu osobních údajů, přenos a výmaz osobních údajů.
  • Firma provede výmaz osobních údajů, pokud již neběží žádné lhůty, které by ji opravňovaly k jejich archivaci.
  • Fyzické osoby – subjekty osobních údajů se mohou se svými požadavky na opravu, přenos, výmaz osobních údajů nebo s požadavkem informace, které osobní údaje firma zpracovává, obrátit písemně-elektronicky na zeman@movers.cz
WordPress Themes