Záruka kvality

Každá zakázka pro naše zákazníky je kryta několika pojistkami.

Smluvními pojišťovacími partnery firmy Interspedition Zeman jsou Pojišťovna  UniquaGENERALI Pojišťovna,  ČSOB Pojišťovna  a  AIG EUROPE LIMITED.

Při vnitrostátním stěhování je sazba za pojistné krytí již zahrnuta do tabulkových cen. Pojištění kryje případné škody, poškození objektu i újmy na zdraví třetích osob.

Při realizaci mezinárodního stěhování využívá firma INTERSPEDITION ZEMAN spol. s r.o. služeb přední světové pojišťovací společnosti AIG EUROPE LIMITED .

Pojistné závisí pouze na hodnotě, kterou si klient sám deklaruje, bez nutnosti detailního rozpisu hodnot. Na základě této, klientem deklarované hodnoty se následně určí pojistná částka.

Potřebujete se s námi nejprve poradit?

WordPress Themes