Stěhovací firma Interspedition Zeman

Stěhovací firma Interspedition Zeman s.r.o. je česká stěhovací firma poskytující kompletní stěhovací služby: místní, vnitrostátní, mezinárodní, mezikontinentální.

Firma působí na českém trhu od roku 1991 a je nezávislá na zahraničním kapitálu. Pracuje na vysoké profesionální úrovni v rozsahu veškerých standartních a speciálních stěhovacích služeb. Zakázky firma získává zejména na základě vynikající pověsti a doporučení předchozích klientů. Zaměstnává průběžně 14 stálých pracovníků a 12 stálých externích spolupracovníků.

Stálí zaměstnanci

14

Externí zaměstnanci

12

Stěhovací vozidla

8

Zásady

Majitel firmy trvá na spolehlivém – bezúhonném a profesionálně vycvičeném teamu, který je věrný zásadám firemní etiky. Tou nejdůležitější zásadou je odevzdávat vysokou kvalitu práce a mít individuální přístup ke každé jednotlivé zakázce.

Kvalitní práci odvádějí zkušení pracovníci firmy i pro svůj vlastní dobrý pocit, který mají z reakcí spokojených klientů.

Zkušenosti

Majitel firmy absolvoval speciální výběrové školení o mezinárodní silniční dopravě v rámci projektu PHARE a získal mezinárodně platný certifikát, opravňující ho k veškerým mezinárodně-dopravním operacím v rámci EU a přidružených států. Tento certifikát nezískala jiná česká stěhovací firma.

Proto mají také všichni zaměstnanci znalosti o celních formalitách a spedičních službách potřebných při mezinárodním stěhování v jednotlivých státech.

Na základě standardů mezinárodní organizace FIDI je hlavním cizím jazykem, kterým se ve firmě domluvíme, angličtina. Domluvíme se též německy a rusky.

Dispečink firmy je k dispozici pro v pracovní dny (Po – Pá) od 7:00 do 17:00 hodin.
Svým klientům odborně poradí kdykoliv.

Na rozsahu služby se s naší firmou vždy dohodnete – neponecháváme nic náhodě. Náš tým se věnuje s profesionální péčí každému druhu stěhování.

Potřebujete se s námi nejprve poradit?

WordPress Themes