SMĚRNICE K NAŘÍZENÍ EU č.: 2016 / 679

( Nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR )

 

Správce/Zpracovatel:              INTERSPEDITION ZEMAN spol. s  r. o.

Plzeňská 130 / 221; CZ 150 00 Praha 5

                            IČO: 26511924

 

Zásady a ochrana osobních údajů:

 

Pokud jste naším smluvním partnerem a poskytujete nám pro naší práci osobní údaje Vaše nebo Vašich zaměstnanců. My jako zpracovatel zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení dle výše uvedeného nařízení EU.

Pokud jste naším klientem / zákazníkem, návštěvníkem webu a svěřujete nám své osobní údaje a popřípadě kopie osobních dokladů nebo dokladů které obsahují Vaše osobní údaje, my jako správce zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

 

Osobní údaje se zaznamenávají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci zpracování stěhovací nabídky, nebo pro potřebu vyřízení celního řízení spojeného s vývozem/dovozem Vašich stěhovaných svršků, anebo na případnou konzultaci k celnímu projednání.

Postoupení Vašich osobních údajů státním úřadům a institucím následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Naši zaměstnanci, externí spolupracovníci a externí dodavatelé jsou z naší strany vázáni diskrétností a mlčenlivostí.

Veškeré tiskopisy obsahující osobní údaje budou zpracovatelům předávány osobně nebo formou šifrovaného e-mailu, v případě urgence nebo jiných specifických okolností může  se předat informace v jiné formě ( např. ústně ).

 

Prohlašujeme, že jako zpracovatel a nebo jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

A zároveň umožníme  Vám podporovat Vás v uplatnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR.

 

Smluvní vztahy a zapojení  zpracovatelů.     

Při používaní služeb našich zpracovatelů je vždy s každým z nich vytvořen smluvní vztah tak, aby byli vždy ochráněny poskytnuté osobní údaje našich klientů a plně se splnily zákonné podmínky a nařízení GDPR  pro ochranu osobních dat.

Každý z zpracovatelů je povinen postupovat tak, aby plně zajistil předané dokumenty obsahující osobní údaje u každé zakázky v souladu s nařízením GDPR a po ukončení zakázky tyto osobní údaje zlikvidoval formou úplné bezpečné likvidace z elektronického systému a skartací listinných dokumentů v režimu DŮVĚRNÉ.

WordPress Themes